A Kellner Ágnes Alapítvány létrehozásának és működésének célja a Rudolf Steiner által kidolgozott Waldorf-pedagógiára, a pedagógia hazai és nemzetközi gyakorlatára, fejlődési lehetőségeire vonatkozó kutatások és fejlesztések ösztönzése és támogatása.

Az alapítvány ezen célok elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 • a Waldorf-pedagógiával, annak gyakorlati alkalmazásával és fejlődésével kapcsolatos humán kutatásokat és fejlesztéseket támogat (különösen: sorskövető, gyermekegészségügyi, gyermekek oktatásával-nevelésével, családi kapcsolataikkal, testi-lelki-szellemi fejlődésükkel összefüggő, a gyermek- és ifjúságvédelemre, a gyermeki jogokra vonatkozó, a Waldorf-pedagógia bármely területéhez és intézményeihez kapcsolódó egyéb kutatás és fejlesztés, mérés, felmérés);
 • a neveléstudomány területén a Waldorf-pedagógiai gyakorlatból eredő, a nevelési-oktatási tartalmak és módszerek megújítására, a mai gyermekek nevelési igényeinek megfelelő fejlesztésére irányuló kutatásokat szervez és támogat.


Az alapítvány a fenti közhasznú tevékenységeit az állam kutatás-fejlesztési közfeladataihoz kapcsolódóan végzi. E közfeladatokat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 2. § a) pontja – tudományos kutatások támogatása, amelyektől új tudományos törvényszerűségek felismerése, ismeretek, módszerek, eljárások kidolgozása várható – írja elő.

Az alapítvány támogatókat kutat fel és pályázatokon vesz részt a céljai és közhasznú tevékenységei megvalósításához szükséges anyagi alapok biztosítása érdekében.

11 gondolat erről: „

 1. It is with sad regret to inform you DataList.biz is shutting down on 25 March 2022.

  We have made available databases per country for all companies available..

  You can view our samples and download databases instantly on our website DataList.biz

 2. It is with sad regret to inform you that LegitLeads.org is shutting down.

  We have made available over 300 million records for $149.

  Regards,
  LegitLeads.org

 3. Hello.

  We are offering Bullet Proof SMTP servers that never get suspended. Email as much as you want.

  DMCA ignored, bulletproof locations, 100% uptime guaranteed, unlimited data transfer, and 24/7/365 support.

  100 Spots available. BulletProofSMTP.org

 4. Hello.

  It is with sad regret to inform you TopDataList.com is shutting down.

  We have made all our databases available for you for a once off fee.

  Visit us on TopDataList.com

 5. Hello, from CustomData.me we are a provider of unique databases that could help your business.

  Please visit us at CustomData.me to see if we can help you.

  Regards,
  Brandy

 6. Неllо аll, guyѕ! I know, mу meѕsagе mаy be tоо speсіfіс,
  Βut mу ѕіstеr fоund nicе mаn hеrе аnd thеу marriеd, so hоw about mе?! 🙂
  I am 24 yeаrѕ оld, Αlenа, frоm Rоmаnіа, Ι know Еnglіѕh аnd German lаnguages аlsо
  Аnd… I hаve sрecіfiс dіѕеаѕe, named nуmрhomаnia. Whо knоw whаt іѕ thіs, саn undеrѕtаnd me (bеttеr tо ѕaу іt іmmediately)
  Ah yeѕ, I cооk vеry tаstу! аnd Ι love not оnlу сook ;))
  Ιm real girl, nоt prоstitutе, аnd looking fоr seriouѕ and hot rеlаtіonѕhіp…
  Аnуwaу, yоu cаn fіnd mу profilе hеre: http://clubsoanale.tk/user/21756/

 7. Hello, did you know that there are 241,120 internet directories in the world.

  These websites are what drive traffic to YOUR business.

  Want more traffic? Want more Sales? We can help – today.

  Your website kellneragnesalapitvany.hu is listed in only 60 of these directories.

  Get more traffic for your Hungary audience.

  Our automated system adds your website to all of the directories.

  You can find it here: getlisted.directory/kellneragnesalapitvany.hu

  Act today, and we will expedite your listings and waive the processing charge!

  We have a special going on. Use “FRIENDS” on checkout for a 50% discount valid today.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.