Az alapítvány célja

Az alapítvány létrehozásának és működésének célja a Rudolf Steiner által kidolgozott Waldorfpedagógiára, a pedagógia hazai és nemzetközi gyakorlatára, fejlődési lehetőségeire vonatkozó kutatások és fejlesztések ösztönzése és támogatása.

Az alapítvány tevékenysége

Az alapítvány a fenti pontban megfogalmazott célok elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

  • a Waldorf-pedagógiával, annak gyakorlati alkalmazásával és fejlődésével kapcsolatos humán kutatásokat és fejlesztéseket támogat (különösen: sorskövető, gyermekegészségügyi, gyermekek oktatásával-nevelésével, családi kapcsolataikkal, testi-lelki-szellemi fejlődésükkel összefüggő, a gyermek- és ifjúságvédelemre, a gyermeki jogokra vonatkozó, a Waldorf-pedagógia bármely területéhez és intézményeihez kapcsolódó egyéb kutatás és fejlesztés, mérés, felmérés);
  • a neveléstudomány területén a Waldorf-pedagógiai gyakorlatból eredő, a nevelési-oktatási tartalmak és módszerek megújítására, a mai gyermekek nevelési igényeinek megfelelő fejlesztésére irányuló kutatásokat szervez és támogat.

Az alapítvány a fenti közhasznú tevékenységeit az állam kutatás-fejlesztési közfeladataihoz kapcsolódóan végzi. E közfeladatokat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 2. § a) pontja – tudományos kutatások támogatása, amelyektől új tudományos törvényszerűségek felismerése, ismeretek, módszerek, eljárások kidolgozása várható – írja elő.

Az alapítvány támogatókat kutat fel és pályázatokon vesz részt a céljai és közhasznú tevékenységei megvalósításához szükséges anyagi alapok biztosítása érdekében.